İlk Yardım Eğitim Salonu Özellikleri

İlk Yardım Eğitim Salonu Özellikleri

İlk yardım eğitim salonu özellikleri eğitim için ihtiyaç duyulan şart ve koşullara göre belirlenmiş ve İlkyardım Yönetmeliği‘nde belirtilmiştir. Gerekli şartları sağlayamayan mekanlarda ilkyardım eğitimi verilmesi uygun değildir. İlk Yardım Eğitim Salonu Özellikleri ve Katılımcı Sınırı İlk yardım eğitim salonu, ilkyardım eğitimi vermek için gerekli koşullara ve özelliklere sahip mekanı ifade eder. İlk yardım eğitim salonu…

İlk Yardım Eğitim Ücreti

İlk Yardım Eğitim Ücreti

İlk yardım eğitim ücreti ne kadar, ilkyardım güncelleme ücreti ne kadar, ücretler nasıl belirlenir? ücretsiz İlk yardım eğitimi var mı? İlk Yardım Eğitim Ücretlerinin Belirlenmesi İlkyardım eğitim ücreti, her yılın ocak ayı başında toplanan ücret tespit komisyonunca tarafından belirlenir. Komisyon, her merkezin mesul müdürü veya bir temsilcisi, il ticaret odasından bir temsilci ile acil ve/veya…

İlk Yardım Nedir?

İlk Yardım Nedir?

İlk yardım Nedir? İlkyardımın öncelikli amaçları ve önemi ile temel uygulamaları hakkında genel bilgiler nelerdir? İlk Yardım Nedir? İlkyardım ani olarak ortaya çıkan hastalık veya yaralanma durumunda; kişinin hayatını korumak, sağlık durumunun kötüleşmesini önlemek ve iyileşmesine destek olmak amacıyla olay yerindeki mevcut imkânlarla yapılan hızlı ve etkili müdahalelere denir. Diğer taraftan Türk Dil Kurumu ilk…

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Soruları

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Soruları

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Soruları cevap anahtarı testin altında paylaşılmıştır. 1:OHSAS 18001’de “tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının birleşimi” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?A) Olay B) Tehlike C) Risk D) Kaza 2: Risk değerlendirmesi TS 18001 Standardında PUKÖ döngüsü içerisinde hangi adımda yer almaktadır?A) Uygula B) Planla C) Kontrol et D)…

Telafi Çalışması

Telafi Çalışması

Telafi Çalışması nedir, telafi çalışmanın şartları nelerdir, telafi ücreti var mıdır? İşte ayrıntılarıyla telafi çalışması ve merak edilen sorular. Telafi Çalışması Nedir Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin…

SGK İşten Çıkış Kodları

SGK işten çıkış kodları yenilendi. İşveren ile işçi arasındaki iş sözleşmesi, işveren tarafından veya işçi tarafından sonlandırılabilir. İşten çıkış işlemlerinin yapıldığı süreçte işverenler, iş akdinin ne şekilde sona erdiğini işten ayrılış bildirgesinde ve aylık prim hizmet belgesi ile muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde belirtmek zorundadır. İşten çıkış kodları, iş akdinin nasıl sonlandırıldığını belirten kodlardır. SGK,…

Test ve Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Karar Kuralı Hakkında Duyuru

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Karar Kuralı Hakkında DuyuruTS EN ISO/IEC 17025 standardının Madde 7.1.3 Maddesinde; bir ölçüm, test veya analiz sonucunun aranan kriterlere uygunluğunu belirlemeye yarayan karar kuralının açıkça tanımlanması temel esastır. Yine aynı standardın 7.8.6.1 Maddesi ve 7.8.6.2 maddesi gereğince; deney alanında hizmet veren laboratuvarlar; uygunluk değerlendirmesinde esas aldıkları…

|

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 – 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(2) Bu Yönetmelik; a) Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), Tehlikeli Eşyanın Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik (RID), Deniz Yoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Sözleşme…

Uzaktan Sağlık Hizmeti Duyuruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uzaktan sağlık hizmetinin başlayacağını duyurdu. Bakan Koca, paylaşımında “Bakanlığımız, sağlık kurumunda hasta olarak bizzat bulunmadan, çağdaş bilişim teknolojileri kullanarak sağlık hizmeti almanın kurallarını belirledi. Uygulama zaman kaybını önleyecek. Uzaktan sağlık hizmeti gereklerini yerine getirmek koşuluyla artık hastalara e-reçete yazmak, rapor vermek mümkün olacak.” ifadelerini kullandı. Bakan Koca Uzaktan…

Verem Savaş Dispanserlerinde PA Akciğer Grafisi Çekilmesi

Bakanlık tarafından 19.01.2022 tarihinde yayımlanan duyuruda PA Akciğer grafisinin Verem Savaş Dispanserlerinde çekilmesinin uygun olmadığı duyuruldu. İşveren, OSGB ve İşyeri Hekimlerinin dikkatine Sağlık Bakanlığından tarafımıza iletilen aşağıda yer alan görüş gereği sağlık gözetimi kapsamında işe giriş ve periyodik muayeneler için çalışanların PA akciğer grafisi çekilmesi amacıyla verem savaşı dispanserlerine yönlendirilememesi hususu bilgilerinize sunulur. “Birinci basamak…

Metal İğne Dedektörü Kullanım Talimatı

Metal İğne Dedektörü Kullanım Talimatı

Metal iğne dedektörü kullanım talimatı işyerlerinde kullanılan metal iğne dedektörleri için hazırlanmıştır. Metal iğne dedektörü, tekstil sektöründeki her türlü kumaş veya dikilmiş ürün içerisinde kalmış kırık iğne parçası, çivi veya herhangi bir metal parçasının tespiti için kullanılır. Başta tekstil sektörü olmak üzere gıda, oyuncak, ayakkabı vb. ihtiyaç duyulan farklı sektörlerde güvenle kullanılabilir. Bu dedektörler, manyetik indüksiyon…

İzin Kurulu

Mevzuat gereğince işyerlerinde izin kurulu oluşturulması zorunludur. işyerinde yürütülen işlerin nitelik ve özelliklerine göre, yıllık ücretli izinlerin, her yılın belli bir döneminde veya dönemlerinde verileceğini belirlemek amacıyla izin kurulları oluşturulmalıdır. İzin Kurulunun Oluşturulması Çalışan sayısı 100’den fazla olan işyerlerinde işveren veya işveren vekilini temsilen bir, işçileri temsilen iki kişi olmak üzere toplam üç kişiden oluşan…

ÇALIŞANLARIN SAĞLIK GÖZETİMİNE YÖNELİK TIBBİ TETKİKLERİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Çalışanların Sağlık Gözetimine Yönelik Tıbbi Tetkiklerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 20.01.2021 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerinde çalışanların sağlık gözetimine yönelik; ortak sağlık ve güvenlik birimleri, işyeri sağlık ve güvenlik birimleri ve…

Mesleki Yeterlilik Sertifikası istenilen yeni meslekler

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve yeni eklenen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamazlar. Yeni Eklenen Meslekler Ahşap Mobilya imalatçısı Ahşap Mobilya imalatçısı Ahşap Mobilya imalatçısı Ayakkabı imalatçısı Baca Yağlı Kanal Temizleme Personeli Boyama…

|

Karantina Süreleri Güncellendi

Pozitif vakaların karantina süresinin 7 gün olarak belirlendiğini açıklayan Bakan Koca, salgının yönetimi açısından hatırlama dozunun öneminin arttığını ifade etti. Ayrıca Bakan Koca, okullarda yüz yüze eğitimin devam edeceğini ve Türkiye’deki tüm müesseselerin kapanmadan okulların kapanmayacağını vurguladı. Pozitif vakaların karantina süresinin 7 gün olarak belirlendiğini açıklayan Bakan Koca, salgının yönetimi açısından hatırlama dozunun öneminin arttığını…

EKİPNET Nedir?

EKİPNET Nedir?

EKİPNET nedir? Periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin kayıt ve takibi programını ifade etmek için kullanılır. EKİPNET İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ`in “Eğitim Alma Zorunluluğu” doğrultusunda Kırıkkale ve Eskişehir`de yürütülen pilot uygulamanın tamamlanmasının ardından, ülke genelinde periyodik kontrol hizmetlerini yürütenlerin İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapacak Yetkili Kişilerin Kayıt Programı`na…

Covid-19 Nedeniyle Gerçekleştirilemeyen İlkyardım Güncelleme Eğitimleri İçin Ek Süre Uzatıldı
|

Covid-19 Nedeniyle Gerçekleştirilemeyen İlkyardım Güncelleme Eğitimleri İçin Ek Süre Uzatıldı

Covid-19 nedeniyle gerçekleştirilemeyen ilkyardım güncelleme eğitimleri için ek süre uzatıldı. Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından son yapılan duyuruda, 16.03.2020 tarihinden itibaren Covid-19 sebebiyle yapılamayan güncelleme eğitimleri ve OED eğitimi için 31.06.2022 tarihine sürenin uzatıldığını duyurdu. 16.03.2020 tarihinden itibaren yapılamayan güncelleme eğitimlerinin hangi tarihlerde yapılanabileceğini ve aynı sebeple güncellenemeyen sertifikaların hangi tarihe kadar geçerli kabul…

İzmir Kınık’ta Maden Ocağında Göçük Yaşandı!

İzmir Kınık’ta Maden Ocağında Göçük Yaşandı!

İzmir’in Kınık ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger Twitter hesabından yaptığı açıklamada can kaybı olmadığını, 22 maden işçisinin hafif şekilde yaralandığını duyurdu. Vali, Köşger göçük altında kimsenin olmadığını belirtti. Öte yandan maden ocağında meydana gelen göçük sonrası olay yerinden ilk…