İSG Enstitü

Sağlık

İş Güvenliği

İş Hukuku

İSG Enstitü Sosyal Uygunluk

Kurumsal sosyal uygunluk, bir şirketin toplumun beklentilerini karşılayan, etik değerlerle uyumlu ve sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermesini ifade eder. Kurumsal sosyal uygunluk, şirketin çevresel, sosyal ve yönetimsel sorumluluklarını yerine getirerek, toplumun ve paydaşların çıkarlarını korumasını hedefler. Bu kapsamda, iş yerinde adalet, çeşitlilik ve kapsayıcılık, çevresel sürdürülebilirlik, tedarik zinciri yönetimi gibi konular önemli rol oynar. Kurumsal sosyal uygunluk gereklilikleri genellikle yerel ve uluslararası düzenlemeler, standartlar ve etik kurallar temel alınarak belirlenir.

amfori BSCI
Sedex
GOTS
INDITEX