Çalışan Temsilcisi (İşçi Temsilcisi)

Çalışan Temsilcisi

Çalışan Temsilcisi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili kişidir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 20. maddesi kapsamında kamu kurumları dâhil olmak üzere bütün işyerlerinin çalışan temsilcisi görevlendirme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Çalışan Temsilcisinin Görevleri

  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma,
  • Çalışmaları izleme,
  • Tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için tedbir alınmasını isteme,
  • Tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etme.

Çalışan Temsilcisi Sayısı

Temsilci sayısı işyerindeki çalışan sayısına göre belirlenmektedir.

2 ile 50 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 1
51 ile 100 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 2
101 ile 500 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 3
501 ile 1000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 4
1001 ile 2000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 5
2001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde ise 6 çalışan temsilcisi bulunmalıdır.

Temsilcisi Sayısı Tablosu

Çalışan SayısıÇalışan Temsilcisi Sayısı
2-501
51-1002
101-5003
501-10004
1001-20005
2001+6

Temsilci Olma Şartları

Bir çalışanın çalışan temsilcisi olabilmesi için aşağıdaki niteliklere sahip olması zorunludur:

  • İşyerinin tam süreli daimi çalışanı olması,
  • En az 3 yıllık iş deneyiminin bulunması,
  • En az ortaokul düzeyinde öğrenim görmüş olması.

Temsilcisinin Belirlenmesi

Çalışanlar arasından çalışan temsilcisinin seçimle belirlenmesi esastır. Seçim, vardiyalı çalışanlarında oy kullanmasına imkan verecek şekilde ve gizli oy ile işyerindeki çalışanların en az yarıdan bir fazlasının katılacağı bir oylamayla yapılır. En fazla oy alan aday veya adaylar çalışan temsilcisi veya temsilcileri olarak ilân edilir.

Seçimin Geçerlilik Süresi

Seçimlerinin geçerlilik süresi 5 yıldır. Beş yılın sonunda yeniden seçime gidilmelidir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir