Çalışan Temsilcisi Sayısı ve Görevleri

Çalışan temsilcisi sayısı ve görevleri, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, her işyerinde çalışan temsilcisi bulunmasını zorunlu kılmaktadır. Bu doğrultuda İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN NİTELİKLERİ VE SEÇİLME USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ‘de temsilci sayısı ve görevleri belirlenmiştir.

Çalışan Temsilcisi Sayısı

Çalışan temsilcisi sayısı işyerinin başta çalışan sayısı olmak üzere, büyüklüğüne ve ihtiyaçlarına bağlı olarak değişebilir. Küçük ölçekli bir işletmede 1-2 çalışan temsilcisi bulunabilirken, büyük bir işyerinde 6-10 çalışan temsilcisi olabilir.

Bu çalışan temsilcileri, genellikle müşteri hizmetleri departmanında görev yaparlar. Müşteri taleplerini karşılamak, şikayetleri ele almak, hizmet sorularını yanıtlamak, ürün veya hizmetlerle ilgili bilgi sağlamak, siparişlerin takibini yapmak gibi görevleri yerine getirirler.

Ayrıca, çalışan temsilcileri telefon, e-posta, canlı sohbet veya sosyal medya üzerinden müşterilere destek sunabilirler. Müşterilere ürün veya hizmetler hakkında yönlendirme yaparken, sorunları çözmek veya şikayetleri yönetmek için etkili iletişim becerilerine ve çözüm odaklı yaklaşıma sahip olmaları önemlidir.

Sonuç olarak, çalışan temsilcisi sayısı ve görevleri şirketin büyüklüğüne ve müşteri ihtiyaçlarına bağlı olarak değişir, ancak genel olarak müşteri hizmetleriyle ilgili çeşitli görevlerle uğraşırlar.

Çalışan Temsilcisi Sayısının Belirlenmesi

İşyerinde görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı aşağıdaki şekilde belirlenir:

 • İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir.
 • Elli bir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki.
 • Yüz bir ile beş yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç.
 • Beş yüz bir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört.
 • Bin bir ile iki bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş.
 • İki bin bir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı.

Çalışan Temsilcisi Sayısı Tablosu

Çalışan SayısıÇalışan Temsilcisi Sayısı
2 – 501
51 – 1002
101 – 5003
501 – 10004
1001 – 20005
2001 ve üzeri6

Çalışan Temsilcisi Adaylarının Belirlenmesi

Çalışan temsilcisinin, işyerinde yetkili sendika bulunmaması halinde çalışanlar arasından seçimle belirlenmesi esastır.

Çalışan temsilcisinin seçimle belirlenmesi durumunda çalışan temsilcisi aday başvurularının yapılması için yedi günden az olmamak üzere süre tanınarak işveren tarafından işyerinde ilân edilir. Seçimlerin yapılmasına ilişkin iş ve işlemler için gerekli şartlar sağlanır ve yeterli sayıda personel işveren tarafından görevlendirilir.

Aday sayısı işyerinde zorunlu çalışan temsilcisi sayısının üç katından fazla olamaz. Fazla olması halinde çalışan temsilcisi adayları; öğrenim durumu, işyerindeki deneyim süresi ve yaş kriterleri esas alınarak ikinci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden itibaren en fazla üç gün içinde işveren tarafından ilân edilir.

Seçim

Seçim, işyerindeki çalışanların en az yarıdan bir fazlasının katılacağı bir oylamayla yapılır. Oylamanın gizli yapılması esastır. En fazla oy alan aday veya adaylar çalışan temsilcisi veya temsilcileri olarak ilân edilir. Vardiya usulü çalışılan işyerlerinde ise seçimler tüm vardiyalarda çalışanların da oy kullanmasına imkân verilecek şekilde düzenlenir.

Oyların eşitliği durumunda çalışan temsilcisi; adayların öğrenim durumu, işyerindeki deneyim süresi ve benzeri kriterleri esas alınarak işverence belirlenir. Seçim, sonuçları itibariyle beş yıl geçerlidir.

 Çalışan temsilcisinin, herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda, daha önce yapılan seçim sonuçlarına göre en fazla oy alan sıradaki aday atanır.

İşyerinde yetkili sendika bulunması halinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak görevlendirilir. Sendika temsilci sayısının zorunlu çalışan temsilci sayısından az olması durumunda diğer çalışan temsilcisi veya temsilcileri dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla işveren tarafından görevlendirilir. Sendika temsilci sayısının zorunlu çalışan temsilci sayısından çok olması durumunda ise yetkili sendikanın önerisi doğrultusunda çalışan temsilcileri işveren tarafından görevlendirilir.

Çalışan Temsilcisi Görevleri

İş Sağlığı ve Güvenliği çalışan temsilcisi, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili sorumlulukları yerine getiren bir kişidir. İş yerindeki çalışanların güvenliğini sağlamak ve iş sağlığıyla ilgili konuları takip etmekle görevlidir.

Bu bağlamda; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkilidir.

 1. Çalışanlar ile etkileşimde sürekli etkileşimde olur ve olumlu ilişkiler kurarlar. çalışanların, sorularını yanıtlar ve yardım sağlarlar.
 2. Çalışanların karşılaştığı sorunları anlar ve çözüm odaklı yaklaşımlarla sorunları çözümlemeye çalışırlar. Çalışanların şikayetlerini ele alır ve mümkün olan en iyi çözümü sunarlar.
 3. İSG kurullarına katıllırlar.
 4. Potansiyel tehlike ve risklerden işvereni haberdar ederler.

Bu görevler çalışan temsilcilerinin genel olarak gerçekleştirdiği görevlerin sadece birkaçıdır. Görevler işyerinin özel durumuna göre değişiklik gösterebilmektedir.

Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri

Bir çalışanın çalışan temsilcisi olabilmesi için aşağıdaki niteliklere sahip olması zorunludur:

 • İşyerinin tam süreli daimi çalışanı olması,
 • En az 3 yıllık iş deneyiminin bulunması,
 • En az ortaokul düzeyinde öğrenim görmüş olması

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir