İçeriğe geç

Telafi Çalışması

  • Genel

Telafi Çalışması nedir, telafi çalışmanın şartları nelerdir, telafi ücreti var mıdır? İşte ayrıntılarıyla telafi çalışması ve merak edilen sorular.

Telafi Çalışması Nedir

Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine 4857 sayılı İş Kanunu, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile öngörülen yasal izinleri dışında izin verilmesi hallerinde, işçinin çalışmadığı bu sürelerin telafisi için işçiye yaptırılacak çalışma, telafi çalışmasıdır.

Telafi uygulaması sayesinde işyerlerinin üretim ve verimlilik gereklerine göre, iş gücünün en iyi şekilde kullanılması ve değerlendirilmesine olanak sağlaması hedeflenmektedir.

Telafi Çalışması Şartları

Telafi Çalışması işverene İş Kanunu ile tanınmış bir hak olduğundan çalışanından onay almak zorunda değil. Ancak, Telafi yaptıracak işveren; bu çalışmanın 4857 sayılı İş Kanununun 64 üncü maddesinde sayılan nedenlerden hangisine dayandığını açık olarak belirtmek, hangi tarihte çalışmaya başlanacağını, ilgili işçilere bildirmek zorundadır.

Çocuk ve genç işçiler telafi çalışmasına katılabilirler. Ancak gece çalıştırılması uygun olmayacaktır.

Günlük Telafi Süresi

Ülkemizde, haftalık çalışma süresi 45 saat, günlük çalışma süresi ise 11 saati olarak belirlemiştir. Telafi çalışması da günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati aşmamak koşulu ile günde 3 saatten fazla olamaz ve tatil günlerinde yaptırılamaz.

Telafi Çalışması Ne Zaman Yapılır

Telafi çalışması, kaynağını oluşturan zorunlu nedenin ortadan kalkması ve işyerinin normal çalışma dönemine başlamasını takip eden 2 ay içerisinde yaptırılır.

Bununla birlikte Covid-19 Pandemisi nedeniyle, 26/03/ 2020 tarihli ve 31080 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, önceden işverenin iki ay içinde yaptırabileceği öngörülen telafi, dört ay içinde yaptırılabileceği düzenlenmiştir. Yine aynı düzenleme uyarınca Cumhurbaşkanı, bu süreyi iki katına kadar artırmaya yetkilidir.

Telafi Çalışması Hangi Durumlarda Yapılır

4857 sayılı Kanun ve İş Kanunu’na İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği’nde telafinin hangi durumlarda yapılacağı belirlenmiştir. Telafi çalışmasına ilişkin belirlenen haller şu şekildedir:

  • Zorunlu nedenlerle işin durması,
  • Ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi,
  • Benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi,
  • İşçinin talebi ile kendisine 4857 sayılı İş Kanunu, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile öngörülen yasal izinleri dışında izin verilmesi.

Telafi Ücreti

İşyerinde, telafi çalışmasının uygulanabilmesi için işçilerin normal çalışma süresinden az çalışmış olması ve ya hiç çalışmaması gerekmekte ve işverenin çalışanların ücretinde kesinti yapmamış olmalıdır. Dolayısıyla çalışanın herhangi bir ücret hakkedişi olmayacaktır. Telafi, çalışılmadığı halde ücret ödenen sürenin karşılığıdır. telafi çalışmalarının fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmayacağı açıkça hüküm altına alınmak suretiyle, uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütler giderilmek istenmiştir.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 64. maddesinde yer alan telafi ile ilgili düzenlemeye aykırı davranan işveren veya işveren vekili hakkında aynı kanunun 104/2.maddesi uyarınca idari para cezası uygulanır. Yasal düzenlemeye aykırı bir şekilde telafi çalışması yaptırıldığında bu çalışmanın karşılığı olan ücretin işçiye, haftalık toplam çalışma süresi göz önüne alınarak fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma ücreti olarak ödenmesi gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.