İçeriğe geç

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Soruları

1:OHSAS 18001’de “tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının birleşimi” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Olay B) Tehlike C) Risk D) Kaza


2: Risk değerlendirmesi TS 18001 Standardında PUKÖ döngüsü içerisinde hangi adımda yer almaktadır?
A) Uygula B) Planla C) Kontrol et D) Önlem al


3: OHSAS 18001 uygulamasında aşağıdakilerden hangisi beklenen yararlardan değildir?
A) Zararlı durumları elimine ederek kaza maliyetini azaltmak
B) İşyerinde yaralanan işçi sayısını azaltmak
C) Meslek hastalıklarını en aza indirmek
D) Üretimi arttırmak


4: Aşağıdakilerden hangisi OHSAS 18001’in uygulanmasına ilişkin kılavuzluk bilgisi veren standarttır?
A) OHSAS 18002 B) QS 9000 C) ISO 9001 D) ISO 14001


5: OHSAS 18001’de “kazaya sebep olan veya kazaya sebep olacak potansiyele sahip oluşum” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tehlike B) Olay C) Risk D) Kaza


6: Aşağıdakilerden hangisinde OHSAS 18001’in uluslararası ve ulusal uygulanma süreci doğru bir şekilde verilmiştir?
A) 1999 yılında oluşturulmuş, 2001 yılında TSE tarafından kabul edilerek yayınlanmıştır.
B) 1999 yılında oluşturulmuş ve aynı yıl TSE tarafından kabul edilerek yayınlanmıştır.
C) 2001 yılında oluşturulmuş ve aynı yıl TSE tarafından kabul edilerek yayınlanmıştır.
D) 2001 yılında oluşturulmuş, 2003 yılında TSE tarafından kabul edilerek yayınlanmıştır.


7: PUKÖ çevriminde “risklerin kabul edilebilir olup olmadığına karar verilmesi” çevrimin hangi aşamasında yapılır?
A) Planlama B) Uygulama C) Kontrol etme D) Önlem alma


8: OHSAS 18001 spesifikasyonunda devamlı gelişme için ilk üç sıra aşağıdakilerden hangisidir?
I- Yönetim gözden geçirme
II- Planlama
III- Politika
IV- Kontrol ve düzeltme
V- Uygulama ve işletme

A) III – IV – II B) III – II – V C) I – II – IV D) II – IV – III


9: Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kapsamında uygulanan standartlardan birisi değildir?
A) QS 9000 B) ISA 2000 C) NPR 5001 D) ISO 14001


10: Kılavuz niteliği taşıyan ilk sağlık ve güvenlik standardı olan “BS 8800 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistem Rehberi” hangi kurum tarafından yayımlanmıştır?
A) Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı
B) Uluslararası Çalışma Örgütü
C) İngiliz Standartlar Enstitüsü
D) Dünya Sağlık Örgütü


11: OHSAS 18001’de yer alan politikada yapılmaması gereken nedir?
A) Revizyonun sıklığı B) Ulaşılabilir hedefler C) Üst yönetimce onaylama D) Sağlık ve güvenlik geliştirme taahhüdü

12: OHSAS 18001’de yer alan talimatlar kaçıncı derece dokümanlardır?
A) Birinci B) İkinci C) Dış kaynaklı D) İç kaynaklı


13: OHSAS 18001 standardının asıl amacı aşağıdakilerden hangisi/hangileridir?
I- Düzenlemek
II- Planlamak
III- Kontrol etmek
A) Yalnız I B) I – II C) I – III D) I – II – III


14: İnsanların yaralanması, hastalanması, malın veya malzemenin hasar görmesi, iş yeri ortamının zarar görmesi veya bunların gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak veya durum aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Tehlike B) Risk C) Olay D) Proses


15: Aşağıdakilerden hangisi OHSAS 18001 yönetim sisteminde ilk aşamadır?
A) Uygulama B) Politika C) Kontrol D) Planlama


16: ISO 9000-14001 ve OHSAS 18001’in ortak olmayan yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A) İş Sağlığı ve Güvenliği B) Proses Güvenliği C) Ürün Güvenliği D) Acil Durum


17. İşçilerin sağlık muayenelerinden elde edilen verilerin analiz edilmesi TS OHSAS 18001’in hangi aşamasında yapılır?
A) Uygulama B) Kontrol önlemleri C) Durum tespiti D) Planlama


18: Aşağıdakilerden hangisi TS 18001 İSG Yönetim Sisteminin ana elemanlarından değildir?
A) İSG Politikası B) Uygulama ve İşletme C) Plânlama D) Ürün Gerçekleştirme

Cevap Anahtarı

1) C
2) B
3) D
4) A
5) B
6) A
7) B
8) B
9) D
10) C
11) A
12) B
13) D
14) A
15) B
16) C
17) C
18) D

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.