Yabancı İşçi Çalıştırma

Yabancı işçi çalıştırma, bir ülkede yerli işgücü talebinin karşılanamadığı durumlarda, yabancı uyruklu kişilerin işe alınması anlamına gelir. Bu durum, işverenlerin iş gücü ihtiyaçlarını karşılamak için yabancı işçi istihdamına başvurdukları bir yöntemdir. Yabancı işçi çalıştırma, birçok ülkede yaygın olarak kullanılan bir uygulamadır ve çeşitli yasal düzenlemelere tabidir.

Yabancı işçi çalıştırmak isteyen işverenlerin, mevzuata uygun davranmaları gerekiyor. Ülkemizde yabancıların çalışma izinleri 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Yabancı işçi çalıştırmanın avantajlarından biri, işverenlerin iş gücü taleplerini karşılamalarına yardımcı olmasıdır. Özellikle belirli sektörlerde, nitelikli iş gücü eksikliği yaşanabilir ve bu durum işverenlerin işlerini sürdürebilmeleri için yabancı işçi çalıştırmalarını gerektirebilir. Ayrıca, yabancı işçilerin farklı kültürel ve dil becerileriyle işyerine katkıda bulunabileceği düşünülür.

Ancak, yabancı işçi çalıştırmanın bazı zorlukları da vardır. İşverenlerin yabancı işçi çalıştırmadan önce belirli yasal prosedürleri takip etmeleri gerekmektedir. Bu prosedürler, çalışma izni başvurusu, vize başvurusu ve diğer belgelerin düzenlenmesini içerir. Ayrıca, yabancı işçilerin yerel işgücüne öncelik verilmesi ve belirli kotaların uygulanması gibi sınırlamalar da bulunabilir.

Yabancı işçi çalıştırma konusunda merak edilen bazı sorular şunlardır:

 1. Yabancı işçi çalıştırmanın yasal düzenlemeleri nelerdir?
  Yabancı işçi çalıştırma, her ülkede farklı yasal düzenlemelere tabidir. İşverenlerin çalışma izni başvurusu yapması, vize başvurusu yapması ve diğer belgeleri düzenlemesi gerekmektedir. Ayrıca, yabancı işçi çalıştırma için belirli kotalar ve sınırlamalar da uygulanabilir.
 2. Yabancı işçi çalıştırmanın avantajları nelerdir?
  Yabancı işçi çalıştırmanın avantajları arasında işverenlerin iş gücü taleplerini karşılaması, farklı kültürel ve dil becerileriyle işyerine katkıda bulunması sayılabilir.
 3. Yabancı işçi çalıştırmanın zorlukları nelerdir?
  Yabancı işçi çalıştırmanın zorlukları arasında yasal prosedürlerin takip edilmesi, yerel işgücüne öncelik verilmesi ve belirli kotaların uygulanması gibi sınırlamalar bulunabilir.
 4. Yabancı işçi çalıştırmanın ekonomiye etkisi nedir?
  Yabancı işçi çalıştırmanın ekonomiye etkisi, işverenlerin iş gücü taleplerini karşılamalarına yardımcı olması ve ekonomik büyümeyi desteklemesi olarak görülebilir. Ancak, yabancı işçi çalıştırmanın yerli işgücüne olan etkisi ve gelir dağılımı gibi konular da dikkate alınmalıdır.
 5. 5 Türk çalıştırma kuralı nedir? 4817 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 13’üncü maddesine dayanılarak Bakanlıkça değerlendirme kriterleri belirlenmiştir. Buna göre, çalışma izni talep edilen işyerinde her bir yabancı için en az beş Türk vatandaşının istihdamı zorunludur

Yabancı işçi çalıştırma konusu, işverenlerin iş gücü taleplerini karşılamak için başvurdukları bir yöntemdir. Ancak, bu konuda yasal düzenlemelerin takip edilmesi ve belirli prosedürlerin yerine getirilmesi önemlidir. Yabancı işçi çalıştırmanın avantajları ve zorlukları bulunmaktadır. İşverenler, yabancı işçi çalıştırmadan önce yerli işgücüne öncelik verilmesi ve belirli kotaların uygulanması gibi sınırlamaları dikkate almalıdır. Yabancı işçi çalıştırmanın ekonomiye etkisi ise işverenlerin iş gücü taleplerini karşılamalarına yardımcı olması ve ekonomik büyümeyi desteklemesidir. Ancak, yerli işgücüne olan etkisi ve gelir dağılımı gibi konular da göz önünde bulundurulmalıdır.

Yabancı İşçi Çalıştırma Hakkında Sık Kullanılan Terimler

Çalışma izni: Bakanlıkça resmî bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde yabancıya Türkiye’de çalışma ve ikamet hakkı veren izni,

Çalışma izni muafiyeti: Bakanlıkça resmî bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde yabancıya Türkiye’de çalışma izni almaksızın çalışma ve ikamet hakkı veren muafiyeti,

Sınırötesi hizmet sunucusu: Türkiye’de geçici nitelikte olmak üzere ve herhangi bir hizmet sunumu amacıyla bulunan ve ücretini Türkiye’deki ya da Türkiye dışındaki bir kaynaktan alan yabancıyı,

Süresiz çalışma izni: Yabancıya, Türkiye’de süresiz çalışma hakkı veren çalışma iznini,

Turkuaz Kart: Yabancıya, Türkiye’de süresiz çalışma hakkı, mevzuat hükümlerine göre eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına ise ikamet hakkı veren belgeyi,

Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi,

Kimler Yabancı Çalışan Sayılır

 • Türkiye’de çalışmak için başvuruda bulunan veya çalışan,
 • Bir işveren yanında mesleki eğitim görmek üzere başvuruda bulunan veya görmekte olan,
 • Staj yapmak üzere başvuruda bulunan veya staj yapan yabancılar ile Türkiye’de geçici nitelikte hizmet sunumu amacıyla bulunan sınırötesi hizmet sunucusu yabancıları

Çalışma İzni Nedir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca resmî bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde yabancıya Türkiye’de çalışma ve ikamet hakkı veren izin belgesidir. 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre, yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce izin alması gerekir.

Çalışma izni, genellikle ülkenin göçmenlik veya işgücü mevzuatına tabidir. İşveren, yabancı bir işçiyi istihdam etmek istediğinde, çalışma izni başvurusu yapması ve belirli prosedürleri takip etmesi gerekmektedir. Bu prosedürler, işverenin yabancı işçinin niteliklerini ve iş gücü talebini kanıtlamasını, gerekli belgeleri sunmasını ve gerekli ücretleri ödemesini içerir.

Çalışma izni, yabancı işçinin çalışma süresini, çalışma koşullarını ve haklarını düzenler. İzin genellikle belirli bir süreyle sınırlıdır ve işverenin talebine bağlı olarak yenilenebilir. Yabancı işçi, çalışma izniyle birlikte ülkenin sosyal güvenlik sistemine dahil olabilir ve belirli haklardan yararlanabilir.

Çalışma izni, hem yabancı işçi hem de işveren için önemlidir. Yabancı işçi, çalışma izni olmadan yasal olarak çalışamaz ve bu durum hukuki sorunlara yol açabilir. İşveren ise yasal düzenlemelere uygun olarak işçi istihdam etmek zorundadır ve çalışma izni olmayan bir işçiyi istihdam etmek cezai yaptırımlara neden olabilir.

Çalışma izni konusunda merak edilen bazı sorular şunlardır:

 1. Çalışma izni nasıl alınır?
  Çalışma izni almak için işverenin belirli prosedürleri takip etmesi gerekmektedir. Bu prosedürler, yabancı işçinin niteliklerini ve iş gücü talebini kanıtlamasını, gerekli belgeleri sunmasını ve gerekli ücretleri ödemesini içerir. İşveren, genellikle göçmenlik veya işgücü mevzuatına uygun olarak çalışma izni başvurusu yapar.
 2. Çalışma izni ne kadar süreyle geçerlidir?
  Çalışma izni genellikle belirli bir süreyle sınırlıdır. Bu süre, ülkenin göçmenlik veya işgücü mevzuatına bağlı olarak değişebilir. İzin, işverenin talebine bağlı olarak yenilenebilir.
 3. Çalışma izni olmadan çalışmak ne gibi sonuçlar doğurur?
  Çalışma izni olmadan çalışmak yasal olarak kabul edilmez ve hukuki sorunlara yol açabilir. Yabancı işçi, çalışma izni olmadan çalıştığı takdirde, ülkenin göçmenlik veya işgücü mevzuatına aykırı davranmış olur.
 4. Çalışma izni hangi hakları düzenler?
  Çalışma izni, yabancı işçinin çalışma süresini, çalışma koşullarını ve haklarını düzenler. İzinle birlikte yabancı işçi, ülkenin sosyal güvenlik sistemine dahil olabilir ve belirli haklardan yararlanabilir.

Çalışma izni, yabancı işçinin yasal olarak çalışabilmesi için gereken resmi bir belgedir. İşveren, yabancı bir işçiyi istihdam etmek istediğinde, çalışma iznibaşvurusu yapmalı ve belirli prosedürleri takip etmelidir. Çalışma izni, yabancı işçinin çalışma süresini, çalışma koşullarını ve haklarını düzenler. İzin genellikle belirli bir süreyle sınırlıdır ve işverenin talebine bağlı olarak yenilenebilir.

Çalışma izni almak için işverenin belirli prosedürleri takip etmesi gerekmektedir. İlk olarak, işverenin yabancı işçinin niteliklerini ve iş gücü talebini kanıtlaması gerekmektedir. Bu genellikle işverenin, yabancı işçinin deneyimini, eğitimini ve yeteneklerini belgelemesiyle yapılır. Ardından, işveren, çalışma izni başvurusu için gerekli belgeleri sunmalıdır. Bu belgeler genellikle işverenin ve yabancı işçinin kimlik bilgilerini, iş sözleşmesini ve işverenin finansal durumunu içerir. Son olarak, işveren, çalışma izni başvurusu için gerekli ücretleri ödemelidir. Bu ücretler, ülkenin göçmenlik veya işgücü mevzuatına bağlı olarak değişebilir.

Çalışma izni genellikle belirli bir süreyle sınırlıdır. Bu süre, ülkenin göçmenlik veya işgücü mevzuatına bağlı olarak değişebilir. İzin genellikle birkaç yıllık bir süreyle verilir ve işverenin talebine bağlı olarak yenilenebilir. Yenileme süreci, işverenin yabancı işçinin çalışma performansını değerlendirmesini ve gerekli belgeleri sunmasını gerektirebilir.

Başvurularında Kriterler Uygulanmayacak Yabancılar

 • Anne, baba veya çocuğu Türk vatandaşı olan yabancılar,
 • En az üç yıl süreyle Türk vatandaşı ile evlilik birliği içinde yaşayan yabancılar,
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı yabancılar,
 • Türk ve akraba toplulukları uygulamaları çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,
 • İnsani mülahazalar çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,
 • İnsan ticareti mağduru olarak ikamet izni verilmiş olan yabancılar,
 • Vatansız statüsünde ikamet izni verilmiş olan yabancılar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir