Ücret Bordrosu

Vergi Usul Kanunu’nun 238. maddesine göre işveren her ay ödediği ücretler için (Ücret bordrosu) tutmaya mecburdur. Ücret bordrosunda bulunması gereken asgari hususlar bunlardır:

  1. İşyerinin sicil numarası,
  2. Bordronun ilişkin olduğu ay,
  3. Sigortalının adı, soyadı ve T.C. Kimlik Numarası
  4. Sigortalının Sosyal Güvenlik Sicil Numarası,
  5. Ücret Ödenen Gün Sayısı,
  6. Sigortalının Ücreti,
  7. Ödenen ücret tutarı ve ücretin alındığına dair sigortalının imzasının bulunması zorunludur. (bankadan yapılan ödemelerde imza şartı aranmaz.)

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir