SGK İşten Çıkış Kodları

SGK işten çıkış kodları yenilendi. İşveren ile işçi arasındaki iş sözleşmesi, işveren tarafından veya işçi tarafından sonlandırılabilir. İşten çıkış işlemlerinin yapıldığı süreçte işverenler, iş akdinin ne şekilde sona erdiğini işten ayrılış bildirgesinde ve aylık prim hizmet belgesi ile muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde belirtmek zorundadır. İşten çıkış kodları, iş akdinin nasıl sonlandırıldığını belirten kodlardır. SGK,…

İşveren, İşveren Vekili ve İşçi Kavramları

İşveren, İşveren Vekili ve İşçi Kavramları

İşveren İşçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren denir. İşçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir. İşveren Vekili İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin…

Çalışmaktan Kaçınma Hakkı Nedir?

Çalışmaktan Kaçınma Hakkı Nedir?

Çalışmaktan Kaçınma Hakkı Çalışanlar gerçekleştirildiğinde yaralanmaya hatta ölüme sebep olma ihtimali olan işleri yerine getirmekten kaçınma hakkına sahiptir. Bu durumun yarattığı tehlikeden dolayı işverenden tedbir alınmasını isteme ve işi bırakma hakkını kullanabilir. İş sağlığı ve güvenliği kurulunun bulunduğu işyerlerinde kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene, tehlikenin tespit edilmesini, gerekli önlemlerin alınması talebinde bulunulur. Gerekli önlemlerin…