İş Yerlerinde Covid-19 Sorumlusu Görevlendirilmesi
|

İş Yerlerinde Covid-19 Sorumlusu Görevlendirilmesi

Son güncellenen rehberlerde İş yerinde COVID-19 Salgını kontrolü amacıyla sorumlu bir görevlinin belirlenmesi tavsiye edilmiştir. Bu kişi “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu” tarafından belirlenen tercihen hekim veya sağlık personeli olmalıdır. Bu koşulun sağlanamadığı durumlarda işveren veya temsilcisi tarafından belirlenen bir çalışan COVID-19 hastalığı konusunda bilgilendirilmeli ve görevlendirilmelidir. Covid-19 Sorumlusunun Başlıca Görevleri İş yerinde alınacak çevre temizlik…