Telafi Çalışması

Telafi Çalışması

Telafi Çalışması nedir, telafi çalışmanın şartları nelerdir, telafi ücreti var mıdır? İşte ayrıntılarıyla telafi çalışması ve merak edilen sorular. Telafi Çalışması Nedir Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin…

Çağrı Üzerine Çalışma

Çağrı Üzerine Çalışma

Çağrı üzerine çalışma, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde de çağrı üzerine çalışma, yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması halinde, iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi olarak tanımlanmıştır. Çağrı üzerine çalışan işçilerin çalışma süreleri, taraflar kendi aralarında hafta, ay veya yıl gibi bir zaman…

Kısmi Süreli Çalışma Nedir?

Kısmi Süreli Çalışma Nedir?

işyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma kısmi süreli çalışma sayılır. İş Kanununa göre çalışma süresi haftada en çok 45 saat, günlük en çok 11 saattir. Haftalık çalışma süresi 45 saat olarak uygulanan bir iş yerinde işçinin normal haftalık çalışma süresi, tam süreli emsal işçiye göre önemli ölçüde az belirlenmiş olmalıdır ve…