OSGB Sorumlu Müdür Sorumlulukları

OSGB sorumlu müdür sorumlulukları, mevzuatımızda İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ‘nde belirtilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulacak işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin kuruluşu ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmeleri, yetki belgelerinin iptali, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek için yayınlanan bu yönetmelikte sorumlu müdürün görevleri de bulunmaktadır.

OSGB Sorumlu Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Mevzuatımızda belirlenen OSGB sorumlu müdürün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

  1.  OSGB personelinin görevlendirilmesinin takibinden,
  2. OSGB kayıtlarının tutulması ve düzenli olarak arşivlenmesinden,
  3. Genel Müdürlük tarafından istenen belgelerin hazırlanmasından,
  4. OSGB’lerin başvuru, yetkilendirme, vize işlemlerinin takibinden,

sorumludur.

  • OSGB’lerde tam zamanlı görevli bulunan işyeri hekimleri veya iş güvenliği uzmanları aynı zamanda sorumlu müdürlük görevini de yürütebilir.
  • OSGB’lerce talep edilen veya bildirilen her türlü bilgi ve belgeye ilişkin iş ve işlemlerde, Genel Müdürlük tarafından sadece sorumlu müdür muhatap kabul edilir.
  • OSGB’de sorumlu müdür olarak görevlendirilen kişinin değişmesi veya bu kişinin görevinden ayrılması durumunda, 30 iş günü içerisinde yeni sorumlu müdür atanır ve durum Genel Müdürlüğe yazıyla bildirilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir