İşe Giriş Sağlık Raporu 2023

İşe Giriş Sağlık Raporu Nedir?

İşe giriş sağlık raporu, bir işe başlamadan önce çalışanın sağlık durumunu belirlemek amacıyla yapılan muayene ve testler sonucunda düzenlenen bir rapordur. Bu raporun amacı, çalışanın yürüteceği işin gerektirdiği fiziksel ve zihinsel koşulları karşılayabilecek yeterlilikte olup olmadığını tespit etmektir. İşverenler, çalışanların işe başlamadan önce sağlık açısından uygun olup olmadığını belirleyerek, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine ve çalışanların sağlığına katkı sağlamaya çalışırlar.

İşe Giriş Sağlık Raporunun Amacı Nedir?

İşe giriş sağlık raporunun amacı, çalışanların yürüteceği işin gerektirdiği fiziksel ve zihinsel koşulları karşılayabilecek yeterlilikte olup olmadığını tespit ederek, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesine yardımcı olmaktır. İşverenler, işe alınacak kişilerin sağlık durumlarını değerlendirerek, çalışanların iş sırasında maruz kalacakları riskleri minimize etmeye çalışırlar. Bu sayede, işyerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilir, hem çalışanların hem de işverenlerin daha güvenli bir çalışma ortamına sahip olması sağlanır. Ayrıca, çalışanların sağlık durumlarına ilişkin bilgi alındıktan sonra gerekli önlemler alınarak, çalışanların sağlıkları korunur ve iş verimliliği arttırılır.

Kimler İşe Giriş Sağlık Raporu Almak Zorundadır?

Türkiye’de, 15 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında belirtilen işyerlerinde çalışacak olan herkes, işe başlamadan önce işe giriş sağlık raporu almak zorundadır. Bu rapor, çalışanların yürüteceği işin gerektirdiği fiziksel ve zihinsel koşulları karşılayabilecek yeterlilikte olup olmadığını belirler. Rapor alınması zorunlu olan işyerleri arasında inşaat, madencilik, enerji, kimya, metal, gıda, tekstil, sağlık gibi pek çok sektör yer almaktadır. Ayrıca, kamu kurumlarına ve özel sektörde çalışanlar da işe giriş sağlık raporu almak zorundadır.

İşe Giriş Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

İşe giriş sağlık raporu, Yetkili laboratuvarlar tarafından verilir. İşe alınacak kişi, işe başlamadan önce işveren tarafından belirtilen bir sağlık kuruluşuna giderek sağlık muayenesinden geçer. Sağlık muayenesinde, çalışanın sağlık durumu ile ilgili bilgiler toplanır ve gerekli testler yapılır. Test sonuçlarına göre, işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı tarafından sağlık raporu düzenlenir.

İşe giriş sağlık raporu genellikle 1-3 saat sürer ve çoğunlukla fiziksel muayene, kan tahlilleri, idrar tahlilleri, solunum fonksiyon testleri ve görme testleri gibi tetkikleri içerir. Raporun düzenlenebilmesi için çalışanın sağlık muayenesine aç karnına gitmesi gerekmektedir.

İşe giriş sağlık raporu almak isteyen kişilerin öncelikle işverenleri ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. İşverenler, çalışanlarının işe başlamadan önce mutlaka işe giriş sağlık raporu almalarını isteyeceklerdir. Daha sonra, işveren tarafından belirlenmiş bir sağlık kuruluşuna gidilerek, sağlık muayenesi yaptırılmalıdır.

Hangi Sağlık Kontrolleri Yapılır?

İşe giriş sağlık raporu kapsamında yapılan sağlık kontrolleri, çalışanın yürüteceği işin özelliklerine göre değişebilir. Ancak genellikle şu testler ve taramalar yapılır:

  1. Fizik muayene: Boy, kilo, göz, kulak, burun, boğaz, kalp, akciğer, karaciğer, böbrek, lenf bezleri, kas-iskelet sistemi gibi organ ve sistemler incelenir.
  2. Kan tahlili: Tam kan sayımı, kan şekeri, lipid profil, karaciğer fonksiyon testi, böbrek fonksiyon testi gibi testler yapılır.
  3. İdrar tahlili: İdrarın fiziksel ve kimyasal özellikleri incelenir.
  4. Solunum fonksiyon testi: Akciğerlerin ne kadar hava depolayabildiği, hava transfer hızı gibi özellikler ölçülür.
  5. Görme testleri: Uzak ve yakın görme, renk körlüğü gibi testler yapılır.
  6. İşitme testleri: İşitme duyusunun seviyesi, işitme kaybı gibi konular incelenir.
  7. Diş sağlığı muayenesi: Ağız ve diş sağlığı kontrol edilir.
  8. Radyolojik incelemeler: X-ray, ultrason, manyetik rezonans gibi tetkikler yapılabilir.
  9. Psikolojik değerlendirme: Zeka testleri, kişilik özellikleri tespiti ve ruh sağlığı değerlendirmesi gibi testler yapılabilir.

Yukarıda belirtilen kontrollerin yanı sıra, işyerinin koşullarına göre farklı tetkik ve taramalar da yapılabilmektedir.

İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe Giriş Sağlık Raporu Geçerlilik Süresi Nedir?

İşe giriş sağlık raporu geçerlilik süresi az tehlikeli sınıfta 5 yıl, tehlikeli sınıfta 3 yıl, çok tehlikeli sınıfta 1 yıldır. Bu süre iş kanunu tarafından belirlenmiştir ve işverenlerin yeni çalışanlarının işe başlamadan önce sağlık durumları hakkında bilgi edinmesine yardımcı olur. Ancak, işyerindeki risk faktörleri değiştiğinde veya çalışanın sağlık durumu önemli ölçüde değiştiğinde, işveren yeniden bir sağlık raporu talep edebilir.

İşe Giriş Sağlık Raporu ve Kişisel Verilerin Korunması

İşe giriş sağlık raporu gibi kişisel verilerin işlenmesi, Türkiye’deki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak gerçekleştirilmelidir. KVKK, kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için belirli standartlar ve prosedürler belirler. Çalışanın sağlık durumuna ilişkin hassas kişisel veriler içerir. Bu nedenle, işverenlerin bu verileri gizli tutması ve sadece yasal zorunlulukları yerine getirmek için kullanması gerekmektedir. İşverenler, çalışanların sağlık verilerini sadece iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konuları ele almak için kullanmalıdır.

Ayrıca, çalışanların işe alım sürecinde sağlık raporu vermesi istendiğinde, işverenlerin bu bilgiyi sadece işle ilgili kararlar almak için kullanmaları gerekmektedir. İşverenler ayrıca, bu hassas kişisel verileri yetkisiz üçüncü taraflarla paylaşmamalı ve güvenli bir şekilde saklamalıdır.

Sonuç olarak, işe giriş sağlık raporu gibi kişisel verilerin işlenmesi, çalışanların gizliliği ve kişisel verilerinin korunması için KVKK’ya uygun olarak yapılmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir