İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi

Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), çalışanların sağlıklarını ve güvenliklerini korumak için gerekli önlemlerin alınmasıyla ilgilidir. Bu konu son yüzyılda büyük bir gelişme göstermiştir ve tarih boyunca işyerindeki risklerin farkında olmak her zaman önemli olmuştur.

İlk olarak, sanayi devrimi sırasında fabrikalarda çalışanlar için tehlikeli koşullar ortaya çıkmıştır. Bu dönemde, iş kazaları ve meslek hastalıkları oldukça yaygındı ve çalışanların yaşam koşulları çok kötüydü. Ancak, 19. yüzyılın sonlarına doğru bazı ülkelerde işçi hakları hareketleri başladı ve bu da işverenleri çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için daha fazla sorumluluk almaya zorladı.

20. yüzyılın başlarında, İSG konusundaki farkındalık artmaya başladı ve bazı ülkelerde işçilere yönelik düzenlemeler yapılmaya başlandı. Örneğin, ABD’de 1911 Triangle Shirtwaist Factory yangını gibi büyük felaketler sonrasında, iş güvenliği kuralları daha sıkı hale getirildi. Benzer şekilde, Birleşik Krallık‘ta 1930’larda işçilere yönelik koruyucu ekipman kullanımı zorunlu hale geldi.

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından, İSG konusundaki farkındalık daha da arttı. Birçok ülke, iş sağlığı ve güvenliği konularında yasal düzenlemeler getirdi. Örneğin, ABD’de 1970’te kabul edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, işverenlerin çalışanlarının sağlıklarını ve güvenliklerini sağlamak için sorumlu olduklarını belirtti.

Bugün, İSG konusu dünya genelinde çok önemli bir konudur. Çalışanların sağlık ve güvenliği korunması için uluslararası standartlar geliştirilmiştir ve birçok ülkede bu standartlar yasal olarak zorunlu hale gelmiştir. İş yerlerindeki kazalar ve meslek hastalıkları azalmış olsa da, hala ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

İSG’nin Gelişimi Açısından Bazı Önemli Kişiler

Bernandino Ramazzini: Meslekler ile hastalıklar arasında bağ olduğunu söyleyerek iş sağlığı ve güvenliğinin babası olarak nitelendirilmektedir.

Herodot: çalışanların verimli olabilmeleri için yüksek enerjili gıdalar ile beslenmeleri gerektiğini savunmuştur.

Hipocrat: Kurşunun insan sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekmiştir.

Nicander: Kurşun koliği ve kurşun anemisi üzerinde durmuştur.

Juvenal: Ayakta yürütülen çalışmalarda varis tehlikesini vurgulamıştır.

Sonuç olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği tarihsel olarak işyerindeki riskleri azaltmak için alınan önlemlerin bir sonucudur. Bu önlemler zaman içinde giderek artmış ve günümüzde dünya genelinde çok önemli bir konudur. Yine de, iş yerlerindeki risklerin tamamen ortadan kaldırılması için daha fazla çalışma gerekmektedir.

Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi

Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği konusunda ilk yasal düzenlemeler, 1930’larda çıkarılmaya başlandı. Ancak, bu düzenlemeler yeterli düzeyde değildi ve işçilerin sağlığı ve güvenliği için yeterli önlemler alınmıyordu.

1960’larda, Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği konusunda daha kapsamlı yasal düzenlemeler yapılmaya başlandı. 1964 tarihli İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Hakkında Kanun, işçilerin sağlığı ve güvenliği için önlemler alınmasını ve iş kazaları ve meslek hastalıkları için tazminat ödenmesini zorunlu kıldı.

Ancak, bu yasal düzenlemelerin uygulanması ve denetlenmesi yetersizdi ve iş kazaları ve meslek hastalıkları hala sık sık meydana geliyordu. 2003 yılında çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda daha kapsamlı düzenlemeler yapıldı ve denetim mekanizmaları güçlendirildi.

Bugün, Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal düzenlemeler mevcuttur ve işverenlerin işçilerin sağlığı ve güvenliği için önlemler alması zorunludur. İşçilerin eğitimi, koruyucu ekipmanların kullanımı, işyeri düzeni ve işçilerin sağlık durumlarının takibi gibi konular, iş sağlığı ve güvenliği açısından önemlidir. Ancak, uygulamada hala bazı sorunlar yaşanmakta ve iş kazaları ve meslek hastalıkları meydana gelmektedir. Bu nedenle, iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığın artırılması ve denetim mekanizmalarının daha da güçlendirilmesi gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir