İş Kazasından Sayılan Haller

İş kazasından sayılan haller, çalışanların işyerinde meydana gelen olaylar sonucunda zarar görmesi durumlarını ifade eder. Bu haller, genellikle iş kazası olarak kabul edilir ve işverenlerin yasal olarak bildirmesi gereken durumlar arasında yer alır. İş kazasından sayılan haller Kanun ile belirlenmiştir.

İş Kazası Nedir?

İş kazası, çalışanın işiyle ilgili bir faaliyet sırasında maruz kaldığı ve yaralanma, hastalık veya ölümle sonuçlanabilecek herhangi bir olaydır. İş kazaları genellikle fabrika, inşaat, maden, tarım gibi sektörlerde meydana gelir, ancak ofis ortamında da meydana gelebilir. İş kazaları, işyeri ekipmanlarının kullanımından, yetersiz güvenlik önlemlerinden veya işçinin dikkatsizliğinden kaynaklanabilir. İş kazaları, hem işverenler hem de çalışanlar için ciddi sonuçlara yol açabilir ve bu nedenle önlenebilmeleri için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

İş Kazasından Sayılan Haller

İş kazasından sayılan haller yönetmeliklerimizce belirlenmiş olup. İş kazasından sayılan haller aşağıdaki gibidir.

 • Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
 • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
 • Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
 • Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
 • Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,

meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır.

İş Kazalarında Bildirim

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının bildirilmesi, çoğu ülkede yasal bir zorunluluktur ve işverenlerin bu konuda sorumlulukları vardır. İşverenler, iş kazalarını yetkililere bildirmekle yükümlüdür ve genellikle belirli bir süre içinde bildirim yapmaları gerekmektedir. Bu süre ülkelere ve yasal düzenlemelere göre değişiklik gösterebilir.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU‘nda iş kazalarının ve meslek hastalıklarının işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve kuruma da en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde bildirilmesi sağlanmalıdır.

İş Kazası Nedenleri

İş kazaları, çalışma ortamında meydana gelen ve çalışanların sağlığını veya güvenliğini etkileyen olaylardır. Bu kazalar, birçok farklı sebepten kaynaklanabilir ve ciddi yaralanmalara veya hatta ölümlere neden olabilir. İş kazaları, işverenlerin ve çalışanların dikkat etmesi gereken önemli bir konudur.

İş kazalarının nedenleri arasında şunlar bulunabilir:

 1. İşyeri güvenliği önlemlerinin yetersiz olması: İşverenler, çalışanların güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Ancak bazı işyerlerinde güvenlik önlemleri yetersiz olabilir veya uygulanmamış olabilir. Bu durum, iş kazalarının meydana gelme olasılığını artırır.
 2. Eğitim eksikliği: Çalışanların işyerindeki potansiyel tehlikeler hakkında yeterli eğitim almaması, iş kazalarının meydana gelme riskini artırır. İşverenler, çalışanlara işyerindeki tehlikeleri tanıma, güvenlik prosedürlerini takip etme ve acil durumlarla başa çıkma konularında eğitim sağlamalıdır.
 3. Tehlikeli çalışma koşulları: Bazı işler, doğası gereği daha tehlikeli olabilir. Örneğin, inşaat, madencilik veya sanayi gibi sektörlerde çalışanlar daha yüksek risk altındadır. Tehlikeli çalışma koşullarının olduğu işyerlerinde iş kazaları daha sık görülebilir.
 4. İş yorgunluğu ve dikkat eksikliği: Uzun çalışma saatleri, aşırı stres veya yetersiz dinlenme, çalışanların dikkatini dağıtabilir ve iş kazalarına neden olabilir. İş yorgunluğu ve dikkat eksikliği, çalışanların konsantrasyonunu azaltır ve hatalara yol açabilir.

İş kazalarının önlenmesi için işverenler ve çalışanlar birlikte sorumluluk taşır. İşverenler, işyerinde güvenli çalışma koşullarını sağlamak, eğitim ve bilgilendirme programları düzenlemek ve güvenlik politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Çalışanlar ise güvenlik kurallarına uymak, eğitimlere katılmak ve işyerindeki potansiyel tehlikeleri rapor etmek gibi sorumlulukları yerine getirmelidir.

İş kazalarının önlenmesi için aşağıdaki önlemler alınabilir:

 • İşyerinde güvenlik politikalarının oluşturulması ve uygulanması
 • Çalışanlara düzenli eğitimler verilmesi
 • İşyerindeki tehlikelerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması
 • İş ekipmanlarının düzenli bakımının yapılması
 • İş yorgunluğunu önlemek için düzenli dinlenme ve çalışma saatlerinin sınırlanması
 • Çalışanların güvenlik ekipmanlarını kullanması ve koruyucu önlemleri takip etmesi

İş kazaları, hem çalışanlar hem de işverenler için ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, iş güvenliği ve sağlığına önem vermek, iş kazalarının önlenmesi için hayati öneme sahiptir.

İş Kazası Sonrasında Yapılması Gerekenler

İş kazası sonrasında yapılması gerekenler, çalışanın sağlığını ve güvenliğini korumak, gerekli tedbirleri almak ve yasal süreçleri takip etmek için önemlidir. İş kazası sonrasında aşağıdaki adımlar izlenebilir:

 1. İlk yardım: İş kazası sonucunda yaralanan bir çalışan varsa, öncelikle hızlı bir şekilde ilk yardım uygulanmalıdır. İşyerindeki eğitimli personel veya sağlık görevlileri tarafından gerekli müdahaleler yapılmalı ve yaralının durumu değerlendirilmelidir.
 2. Güvenliği sağlama: İş kazası sonrasında, çalışanların güvenliği için gerekli önlemler alınmalıdır. Eğer kazanın olduğu bölgede tehlike devam ediyorsa, çalışanlar o bölgeden uzaklaştırılmalı ve gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır.
 3. İş kazasının bildirimi: İşveren, iş kazasını yetkililere bildirmekle yükümlüdür. İş kazası bildirimi, genellikle belirli bir süre içinde yapılmalıdır. İşveren, iş kazasını ilgili kurumlara bildirmeli ve gerekli belgeleri sunmalıdır.
 4. Soruşturma ve analiz: İş kazası sonrasında, işverenlerin olayı soruşturması ve analiz etmesi önemlidir. Kazanın nedenleri ve sorumluları belirlenmeli ve benzer kazaların önlenmesi için alınacak önlemler belirlenmelidir.
 5. Tedavi ve rehabilitasyon: Yaralanan çalışanlar, gerekli tıbbi tedavi ve rehabilitasyon sürecine yönlendirilmelidir. İşverenler, çalışanların sağlık durumunu takip etmeli ve gerektiğinde destek sağlamalıdır.
 6. Raporlama ve kayıt tutma: İş kazası sonrasında, işverenlerin olayı raporlaması ve kayıt tutması önemlidir. İş kazası raporu, olayın ayrıntılarını, yaralıların bilgilerini ve olayın nedenlerini içermelidir. Bu raporlar, yasal süreçlerde ve sigorta taleplerinde kullanılmak üzere saklanmalı ve arşivlenmelidir.
 7. Önlemlerin alınması: İş kazası sonrasında, benzer kazaların önlenmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. İşverenler, iş güvenliği politikalarını gözden geçirmeli, çalışma koşullarını iyileştirmeli ve çalışanların eğitimine önem vermelidir.

İş kazası sonrasında yapılması gerekenler, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak, yasal düzenlemelere uyum sağlamak ve benzer kazaların önlenmesine yardımcı olmak için önemlidir. İşverenlerin bu adımları takip etmesi ve çalışanlara destek sağlaması önemlidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir