İlkyardımcı Sayısı

İlkyardım Yönetmeliği” doğrultusunda her işyerinde mevzuatta belirtilen sayıda ilkyardımcı çalışan bulundurulması zorunlu tutulmuştur. Bu sayı işyerinin tehlike sınıfına göre belirlenmiştir. İlkyardımcı sayısı kaç olmalıdır?

İlkyardım Nedir?

İlkyardım, Ani olarak ortaya çıkan hastalık veya yaralanma durumunda; kişinin hayatını korumak, sağlık durumunun kötüleşmesini önlemek ve iyileşmesine destek olmak amacıyla olay yerindeki mevcut imkânlarla yapılan hızlı ve etkili müdahalelere denir.

İlkyardımcı Kime Denir?

Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun eğitimi alarak, verilen eğitim çerçevesinde uygulamalar yapabilen ilkyardımcı belgesi sahibi olan kişiye denir.

İşyerinde Bulundurulması Gereken İlkyardımcı Sayısı

“İlkyardım Yönetmeliği” doğrultusunda işyerlerinde ilkyardımcı personel bulundurulmalıdır. Bu kapsamda; az tehlikeli işyerlerinde her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı, tehlikeli işyerlerinde her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, çok tehlikeli işyerlerinde her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı bulundurulması zorunlu tutulmuştur.

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

  • Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
  • Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
  • Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

bulundurması zorunludur.

İlkyardımcı Tablosu

Tehlike SınıfıÇalışan Sayısıİlkyardımcı Sayısı
Az Tehlikeli201
Tehlikeli151
Çok Tehlikeli101

İlk Yardım Sertifikası Geçerlilik Süresi

İlkyardım sertifikasının süresi var mı, ilk yardım sertifikası geçerlilik süresi ne kadar? İlkyardım sertifikasının geçerlilik süresi vardır. İlkyardım sertifikalarının geçerlilik süresi 3 yıldır. Belgelerin üzerinde geçerlilik tarihi de yazmaktadır. Sürenin sonunda yenileme eğitimine katılarak geçerlilik süresi süreyi 3 yıl daha uzatılabilir. Ancak son geçerlilik tarihinden 3 ay içinde yenileme eğitimi almayan kişiler yenileme eğitimine katılamazlar. Bu kişiler yeniden Temel İlkyardım Eğitimi alarak yazılı ve sözlü sınava girecektir.

İlkyardım Eğitimi Süresi

Eğitim süreleri temel ilkyardım eğitimi için toplam iki günden az on günden çok olmamak üzere asgari 16 saat, standart ilkyardım eğitimi için toplam beş günden az on günden çok olmamak üzere asgari 40 olarak düzenlenir

İlkyardım Eğitmeni

Milli Eğitim Bakanlığı eğitim programı dahilinde, ilkyardım eğitimi verecek öğretmenlerin 16 saatlik ilkyardım eğitimini almaları zorunludur. Özel güvenlik ve sürücü kursları gibi ilkyardım eğitiminin zorunlu olarak verildiği kurslarda ilkyardım eğitimlerinin, bu Yönetmeliğe göre yetki belgesi almış eğitimciler tarafından verilmesi zorunludur.

You may also like...

1 Response

  1. Kasım 30, 2020

    […] İlkyardımcı Sayısı […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir