İlkyardım Eğitimi

İlkyardım eğitimi, acil durumlarda hayat kurtarabilme becerilerini kazandırmayı amaçlayan bir eğitim programıdır. Bu eğitim, herkesin bilmesi gereken temel ilk yardım tekniklerini öğretir ve acil durumlarda doğru müdahale yapabilme yeteneğini geliştirir. İlkyardım eğitimi, herhangi bir yaş grubundaki insanlar için önemlidir ve herkesin katılması önerilir.

İlkyardım Eğitimi Nedir?

Mevzuata göre: ilkyardım eğitimi, ilkyardım eğitimcileri tarafından bakanlıkça onaylanmış müfredatlar ile verilen eğitimi ifade eder.

İlkyardım Eğitiminin Önemi

İlkyardım eğitimi, acil durumlarda doğru ve etkili müdahale yapabilme becerisini kazandırmak için oldukça önemlidir. İşte ilkyardım eğitiminin önemli nedenleri:

Hayat Kurtarma: İlkyardım eğitimi, acil durumlarda hızlı ve etkili bir şekilde müdahale ederek hayat kurtarmanıza yardımcı olur. Kalp krizi, boğulma, kanama gibi durumlarda doğru müdahale yapmak, hayat kurtarma şansını artırır.

Yaralanmaların Azaltılması: İlkyardım eğitimi, günlük yaşamda meydana gelebilecek kazalar ve yaralanmalar konusunda bilinçlenmeyi sağlar. Bu sayede, yaralanmaların önlenmesi veya hafifletilmesi için doğru önlemler alabilirsiniz.

Acil Durumların Yönetimi: İlk yardım eğitimi, acil durumlarla başa çıkma becerisini geliştirir. Panik yapmadan, sakin bir şekilde hareket edebilir ve doğru müdahaleleri yapabilirsiniz.

İlkyardım Eğitimi Nasıl Alınır?

İlkyardım eğitimi, çeşitli kurumlar ve kuruluşlar tarafından sunulan kurslar aracılığıyla alınabilir. Merkezler, ilkyardım eğitimi ve ilk yardım eğitici eğitimi programlarında, her 7 (yedi) katılımcıya bir eğitmen olacak şekilde çalışır. İlkyardım eğitimi, ilkyardım eğitici eğitimi ve ilkyardım eğitici eğitmeni eğitim programlarında katılımcı sayısı en fazla 21 kişidir.

İşte ilk yardım eğitimi almanın bazı yolları:

Kızılay: Türk Kızılayı, ilkyardım eğitimi konusunda uzmanlaşmış bir kuruluştur. Kızılay’ın düzenlediği kurslara katılarak ilkyardım becerilerinizi geliştirebilirsiniz.

Sağlık Kuruluşları: Hastaneler, sağlık merkezleri ve sağlık eğitim kurumları, ilkyardım eğitimi kursları düzenlemektedir. Bu kuruluşlara başvurarak eğitim programları hakkında bilgi alabilirsiniz.

Online Eğitimler: İnternet üzerinde birçok platform, ilkyardım eğitimi kursları sunmaktadır. Bu kurslara online olarak katılarak, istediğiniz zaman ve yerde eğitim alabilirsiniz.

İlk yardım eğitimi, herkesin bilmesi gereken önemli bir beceridir. Acil durumlarda doğru müdahale yapabilme yeteneği, hayat kurtarma şansını artırır ve yaralanmaların azaltılmasına yardımcı olur. İlkyardım eğitimi almak için çeşitli kurumlar ve online platformlar mevcuttur. Unutmayın, bir kişinin hayatını kurtarabilecek bir beceriye sahip olmak her zaman önemlidir.

İlkyardım Eğitimi Konuları

Eğitim konuları ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

 • a) İlkyardım eğitimi; genel ilkyardım bilgileri, temel yaşam desteği, OED kullanımı, havayolu tıkanıklığında ilkyardım, bilinç bozukluklarında ilkyardım, kanamalar, şok ve göğüs ağrısında ilkyardım, yaralanmalarda ilkyardım, boğulmalarda ilkyardım, kırık, çıkık, burkulmalarda ilkyardım, acil taşıma teknikleri, böcek sokmaları ve hayvan ısırıklarında ilkyardım, zehirlenmelerde ilkyardım, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilkyardım, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım,
 • b) Temel yaşam desteği eğitimi; erişkinlerde, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği,
 • c) Afetlerde ilkyardım eğitimi; genel ilkyardım bilgileri, temel yaşam desteği, kanamalarda ilkyardım, kırık-çıkık-burkulmalarda ilkyardım ve acil taşıma teknikleri,
 • ç) İlkyardım eğitici eğitimi; ilkyardım konularına ilaveten, yetişkin eğitimi, iletişim becerisi, olumlu eğitim ortamı oluşturma, beceri eğitimi, sunum becerisi, küçük grup çalışması, gösterim becerisi, eğitimde yetiştiricilik, görsel-işitsel araçları hazırlama ve kullanım, yeterliliğe dayalı değerlendirme araçları,
 • d) İlkyardım eğitici eğitmeni eğitimi; eğitim programı oluşturma süreci, eğitimde ihtiyaç belirleme, eğitim içeriği analizi, eğitim kurs modelinin oluşturulması,

OED Eğitimi

OED konusu içeren ilk yardım eğitiminde başarılı olanlar OED kullanımında, ilkyardım eğitici eğitiminde başarılı olanlar OED eğitimi vermede yetkilidir.

Güncelleme Eğitimi

Güncelleme eğitimleri, bilgi ve becerilerin güncel tutulması amacı ile almış olduğu yetki belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda, alınan eğitimin yarısı olacak şekilde düzenlenir. Güncelleme eğitiminde, güncellenecek eğitimin beceri rehberlerinin tamamı kullanılarak kursiyerlere uygulatılır.

Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce standart ilkyardımcı sertifikası olup güncelleme zamanı gelenlerin 8 saatlik güncelleme eğitimine katılmaları halinde, belgeleri güncellenir.

Genel Müdürlük, gerekli görülen hallerde bu Yönetmelikte belirtilen eğitimler, eğitim konuları ve eğitimde kullanılacak malzeme, araç ve gereçler listesinde güncelleme yapabilir. Söz konusu değişiklikler Genel Müdürlükçe duyurulur.

İlkyardım Eğitimi Süreleri

İlk yardım eğitimi süreleri, eğitimi düzenleyen kuruluşa ve eğitimin içeriğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Eğitim süreleri, ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda Genel Müdürlük tarafından belirlenir. Genel olarak, ilkyardım eğitimi farklı seviyelerde sunulur ve her seviyenin farklı bir süresi vardır. İşte ilkyardım eğitimi süreleri hakkında bilmeniz gerekenler:

 • a) İlkyardım eğitimi 16 saat,
 • b) İlkyardım eğitici eğitimi 40 saat,
 • c) İlkyardım eğitici eğitmeni eğitimi 40 saat,
 • ç) Temel yaşam desteği eğitimi 2 saat,
 • d) Afetlerde ilkyardım eğitimi 4 saat

Yeterlilik

 1. İlkyardımcı olacak kişilerin en az ilkokul veya ilköğretim okulu mezunu olması zorunludur.
 2. Katılımcıların, eğitim süresinin tamamına devam etmesi zorunludur.
 3. Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, teorik ve uygulamalı sınavların her birinden, 100 tam puan üzerinden 85 puan almış olmaları şartı aranır. Teorik sınavda başarılı olamayan katılımcılar uygulamalı sınava alınmaz.
 4. Sınav kurallarına uymadığı için sınav gözetmen ekiplerince hakkında tutanak tutulan katılımcılar, ilk sınav hakkından başarısız olmuş sayılır.
 5. Sınavlarda başarılı olamayan katılımcılar bir ay içerisinde tekrar sınava tabi tutulurlar. İki defa sınava girmesine rağmen başarısız olan katılımcılara yetki belgesi verilmez. Kişinin talebi olur ise merkez tarafından kursa katıldığına dair yazı verilir. İki sınavda başarısız olan katılımcı yeniden eğitime katılır.
 6. Teorik sınav soruları, müdürlük tarafından oluşturulan soru havuzundan sınav gözetim ekibince belirlenir.
 7. Teorik ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde; hafta sonu veya mesai saatleri dışında olmak üzere müdürlükçe belirlenen tarihlerde yapılır.
 8. Sınavlar, eğitimin sona erdiği tarihi takip eden günden itibaren otuz gün içinde yapılır. Mücbir sebep veya tabiî afet veya tehlikeli salgın hastalık gibi olağanüstü hâllerde bu süre, müdürlükçe mücbir sebep veya olağanüstü hâlin ortadan kalkmasından itibaren bir ay uzatılabilir.

İlkyardım Eğitim Ücreti

Ücret tespit komisyonunca ait belirlenir. Komisyon, her merkezin mesul müdürü veya bir temsilcisi, il ticaret odasından bir temsilci ile acil ve/veya afetlerde sağlık hizmetleri şube müdüründen oluşur. Komisyona, il sağlık müdürü veya görevlendireceği il sağlık müdür yardımcısı başkanlık eder. Merkezlere, komisyon toplantısına katılımları hakkında yazılı bildirim yapılır. Komisyonca; fiyat endeksleri, yerel koşullar, emsal ücretler ve benzeri göz önünde bulundurularak değerlendirilir ve ücretler tespit edilir. Komisyonca tespit edilen ücretler, tüm katılımcılar tarafından imza altına alınır ve ilin sağlık müdürü tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Onaylanan ücretlerin bir örneği Genel Müdürlüğe gönderilir.

 • Her yılın ocak ayı başından şubat ayı sonuna kadar ücret tespit komisyonu toplanır. Ücret tespitleri yıllık olarak yapılır.
 • Süresi içerisinde ücret tespit komisyonu oluşturulamaz ise bir önceki yılın ücreti geçerlidir.
 • İlkyardım eğitimlerinde teorik ve uygulamalı sınavlar için katılımcılardan alınacak sınav ücreti ile sınavlarda görev alan sınav gözetmenlerine ödenecek ücretler Bakanlıkça belirlenir.
 • Temel Yaşam Desteği ve Afetlerde İlkyardım Eğitimi ücretsizdir.

İlkyardım Eğitimi Hakkında Merak Edilenler

İlkyardım eğitimi hakkında birçok soru ve merak edilen konu bulunmaktadır. İşte ilkyardım eğitimi ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları:

İlkyardım eğitimi ne kadar sürer?

İlkyardım eğitimi süresi, kursun içeriğine ve düzenleyen kuruluşa bağlı olarak değişebilir. Genellikle temel ilkyardım eğitimi 8-16 saat arasında sürer. Ancak daha kapsamlı eğitimler daha uzun sürebilir.

İlkyardım eğitimi kimler için önemlidir?

İlkyardım eğitimi herkes için önemlidir. Herhangi bir yaş grubundaki insanlar, iş yerlerinde çalışanlar, öğrenciler, ebeveynler ve hatta sıradan bir vatandaş ilkyardım becerilerini öğrenmelidir. Acil durumlarda doğru müdahale yapabilme yeteneği, hayat kurtarma şansını artırır.

İlkyardım eğitimi neleri kapsar?

İlkyardım eğitimi, temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklığı, kalp krizi, kanama kontrolü, yaralanmaların immobilizasyonu gibi konuları kapsar. Ayrıca zehirlenmeler, yanıklar, kırıklar ve diğer acil durumlarla başa çıkma becerileri de öğretilir.

İlkyardım eğitimi sonrasında ne yapmalıyım?

İlkyardım eğitimi aldıktan sonra, öğrendiğiniz becerileri taze tutmak için düzenli olarak pratik yapmanız önemlidir. Ayrıca ilkyardım çantası ve malzemelerini güncel tutmalı ve acil durumlar için her zaman hazır olmalısınız.

İlkyardım eğitimi, herkesin bilmesi gereken önemli bir beceridir. Eğitim süresi ve içeriği kuruluşa bağlı olarak değişebilir. Herkes için önemli olan bu eğitim, acil durumlarda doğru müdahale yapabilme yeteneğini geliştirir. Eğitim sonrasında becerilerinizi taze tutmak için düzenli pratik yapmanız önemlidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir