İş Güvenliği Uzmanı Maaşları 2022

İş Güvenliği Uzmanı Maaşları 2022

İş Güvenliği Uzmanı maaşları 2022 yılı içerisinde iki kere güncellenmiştir. İş Güvenliği Uzmanı Ne kadar Maaş Alır? İş Güvenliği Uzmanı Maaş Hesaplamada etki eden faktörler nelerdir? 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’yla birlikte az tehlikeli işyerleri de dahil olmak üzere tüm işyerlerinde İş sağlığı ve güvenliği uzmanı zorunlu hale geldi. 6331 Sayılı Kanun’a…

İSG-KATİP Yenileniyor

İSG-KATİP Yenileniyor

Yeni İSG-KATİP Yazılımının Devreye Alınması Süreci Hakkında Duyuru İş sağlığı ve güvenliği alanındaki e-devlet işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Bakanlığımızca geliştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı (İSG-KATİP); 2010 yılından bu yana kullanılmaktadır. 2 milyondan fazla iş yerine ve yüzbinlerce iş sağlığı ve güvenliği profesyoneline hitap eden uygulamamız zaman içerisinde; iş sağlığı ve güvenliği…

|

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 – 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(2) Bu Yönetmelik; a) Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), Tehlikeli Eşyanın Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik (RID), Deniz Yoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Sözleşme…

Uzaktan Sağlık Hizmeti Duyuruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uzaktan sağlık hizmetinin başlayacağını duyurdu. Bakan Koca, paylaşımında “Bakanlığımız, sağlık kurumunda hasta olarak bizzat bulunmadan, çağdaş bilişim teknolojileri kullanarak sağlık hizmeti almanın kurallarını belirledi. Uygulama zaman kaybını önleyecek. Uzaktan sağlık hizmeti gereklerini yerine getirmek koşuluyla artık hastalara e-reçete yazmak, rapor vermek mümkün olacak.” ifadelerini kullandı. Bakan Koca Uzaktan…

İzin Kurulu

Mevzuat gereğince işyerlerinde izin kurulu oluşturulması zorunludur. işyerinde yürütülen işlerin nitelik ve özelliklerine göre, yıllık ücretli izinlerin, her yılın belli bir döneminde veya dönemlerinde verileceğini belirlemek amacıyla izin kurulları oluşturulmalıdır. İzin Kurulunun Oluşturulması Çalışan sayısı 100’den fazla olan işyerlerinde işveren veya işveren vekilini temsilen bir, işçileri temsilen iki kişi olmak üzere toplam üç kişiden oluşan…

ÇALIŞANLARIN SAĞLIK GÖZETİMİNE YÖNELİK TIBBİ TETKİKLERİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Çalışanların Sağlık Gözetimine Yönelik Tıbbi Tetkiklerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 20.01.2021 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerinde çalışanların sağlık gözetimine yönelik; ortak sağlık ve güvenlik birimleri, işyeri sağlık ve güvenlik birimleri ve…

30.06.2021 Bilim Kurulu Kararları

30.06.2021 Bilim Kurulu Kararları

30.06.2021 tarihinde gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarda; 3. doz aşı için randevuların açılmasına, aşılama süresinin 6 haftadan 4 haftaya düşürülmesine ve hastalığını geçirmiş olan kişiler için aşı bekleme süresinin 3 aya indirileceğini duyurdu. 3. Doz Aşılama Başlıyor Aşılanma programı hızlı bir şekilde devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı…

SGK İşten Çıkış Kodları ve Açıklamaları

İşten Çıkış Kodu SGK İşten Çıkış – Fesih Nedeni 1 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi 2 Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi 3 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) 4 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi 5 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi 8 Emeklilik (yaşlılık) veya…

Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma

Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma

Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma nedir? Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmalarda ücret ne kadar artar? Hangi durumlarda yapılabilir? Fazla Çalışma Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalardır. Denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırk beş…

Çağrı Üzerine Çalışma

Çağrı Üzerine Çalışma

Çağrı üzerine çalışma, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde de çağrı üzerine çalışma, yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması halinde, iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi olarak tanımlanmıştır. Çağrı üzerine çalışan işçilerin çalışma süreleri, taraflar kendi aralarında hafta, ay veya yıl gibi bir zaman…

Kısmi Süreli Çalışma Nedir?

Kısmi Süreli Çalışma Nedir?

işyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma kısmi süreli çalışma sayılır. İş Kanununa göre çalışma süresi haftada en çok 45 saat, günlük en çok 11 saattir. Haftalık çalışma süresi 45 saat olarak uygulanan bir iş yerinde işçinin normal haftalık çalışma süresi, tam süreli emsal işçiye göre önemli ölçüde az belirlenmiş olmalıdır ve…

İşveren, İşveren Vekili ve İşçi Kavramları

İşveren, İşveren Vekili ve İşçi Kavramları

İşveren İşçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren denir. İşçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir. İşveren Vekili İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin…

Müteselsil Sorumluluk Nedir?

Müteselsil dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir. ”slsl” kökünden türeyen kelime silsile, zincirleme, birbirini takip eden anlamına gelir. Müteselsil kelimesi TDK sözlüğüne göre ise  zincirleme anlamına gelmektedir. Zincirleme borçluluk tabiri ile anlatılmak istenilen mütesilsil borçluluk kavramıdır. Hukuki bir terim olan müteselsil sorumluluk bir risk ya da borcun tamamının zincirleme borç ilişkisiyle tanımlanmasıdır. 

Uzaktan Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

Uzaktan Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

Uzaktan Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Covid-19 nedeniyle uzaktan gerçekleştirilen çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Uzaktan Çalışma Talimatı Ekranlı Araçlar Ekran, operatörün/çalışanın çalışma pozisyonuna uygun mesafede ve göz hizasında olmalıdır. Ekran görüntüsü sabit olmalı, görüntü titrememeli ve benzeri olumsuzluklar bulunmamalıdır. Ekrana gelen gün ışığının kontrol edilebilmesi için yatay ve dikey ayarlanabilir…

Etkili ve Akıcı Konuşma Teknikleri

Etkili ve Akıcı Konuşma Teknikleri

Sözlü iletişim günümüz dünyasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu iletişimimizi güçlendirebileceğimiz etkili ve akıcı konuşma teknikleri söz konusudur. Gerek iş hayatında gerekse de günlük hayatta iletişim oldukça önemli bir yere sahiptir. Duygu ve düşünceleri ifade edebilmek aslında çok basittir. Ancak zor olan bunları doğru ve etkili bir şekilde ifade edilmesidir. Konuşmanın etkili olabilmesi için…

Nace Kodu Listesi

Nace Kodu Listesi

2021 yılı en güncel nace kodu listesi ile İşletmenizin nace kodunu öğrenebilirsiniz. Nace kodunuzu öğrenmek için nace kodu listesinden meslek kolunuzun tanımını bulunuz. Kod Tanım 01.11.07 Baklagillerin yetiştirilmesi (fasulye (taze ve kuru), bakla, nohut, mercimek, acı bakla, bezelye, araka vb.) 01.11.12 Tahıl yetiştiriciliği (buğday, dane mısır, süpürge darısı, arpa, çavdar, yulaf, darı, kuş yemi vb.)…

Forkliftlerde Alınacak Covid-19 Önlemleri

Forkliftlerde Alınacak Covid-19 Önlemleri

Bir tesisteki görevlerden farklı olarak, forklift operatörleri araçlarını neredeyse kesinlikle vardiyadaki diğer çalışanlarla veya diğer vardiyalarda bu çalışanlar ile paylaşırlar. Bu nedenle, operatörlerin yalnızca aracın kapsamlı bir incelemesini yapmak için değil, aynı zamanda kullanmadan önce aracın kapsamlı bir şekilde temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi için zaman ayırması özellikle önemlidir. Her tür motorlu endüstriyel araç üzerinde birçok ortak…

İklimlendirme Cihazlarında Koronavirüs Tehlikesi

İklimlendirme Cihazlarında Koronavirüs Tehlikesi

Koronavirüs gibi solunum yolu bakteri ve virüslerine karşı mücadele için kapalı alanların havalandırılması oldukça önemlidir. Ancak bu amaçla kullanılan iklimlendirme cihazları hava yoluyla bulaşan bazı mikroorganizma ve virüsler için de kaynak görevini üstlenebiliyor. Filtreler Tehlikeli Olabilir İklimlendirme cihazları ortamda bulunan havayı emip, filtresinden geçirdiği temiz havayı üfleyerek sirkülasyon sağlamaktadır. Bu işlem sırasında bazı virüs ve bakteriler…