Test ve Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Karar Kuralı Hakkında Duyuru

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Karar Kuralı Hakkında DuyuruTS EN ISO/IEC 17025 standardının Madde 7.1.3 Maddesinde; bir ölçüm, test veya analiz sonucunun aranan kriterlere uygunluğunu belirlemeye yarayan karar kuralının açıkça tanımlanması temel esastır. Yine aynı standardın 7.8.6.1 Maddesi ve 7.8.6.2 maddesi gereğince; deney alanında hizmet veren laboratuvarlar; uygunluk değerlendirmesinde esas aldıkları…

|

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 – 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(2) Bu Yönetmelik; a) Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), Tehlikeli Eşyanın Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik (RID), Deniz Yoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Sözleşme…

Verem Savaş Dispanserlerinde PA Akciğer Grafisi Çekilmesi

Bakanlık tarafından 19.01.2022 tarihinde yayımlanan duyuruda PA Akciğer grafisinin Verem Savaş Dispanserlerinde çekilmesinin uygun olmadığı duyuruldu. İşveren, OSGB ve İşyeri Hekimlerinin dikkatine Sağlık Bakanlığından tarafımıza iletilen aşağıda yer alan görüş gereği sağlık gözetimi kapsamında işe giriş ve periyodik muayeneler için çalışanların PA akciğer grafisi çekilmesi amacıyla verem savaşı dispanserlerine yönlendirilememesi hususu bilgilerinize sunulur. “Birinci basamak…

|

Karantina Süreleri Güncellendi

Pozitif vakaların karantina süresinin 7 gün olarak belirlendiğini açıklayan Bakan Koca, salgının yönetimi açısından hatırlama dozunun öneminin arttığını ifade etti. Ayrıca Bakan Koca, okullarda yüz yüze eğitimin devam edeceğini ve Türkiye’deki tüm müesseselerin kapanmadan okulların kapanmayacağını vurguladı. Pozitif vakaların karantina süresinin 7 gün olarak belirlendiğini açıklayan Bakan Koca, salgının yönetimi açısından hatırlama dozunun öneminin arttığını…

Covid-19 Nedeniyle Gerçekleştirilemeyen İlkyardım Güncelleme Eğitimleri İçin Ek Süre Uzatıldı
|

Covid-19 Nedeniyle Gerçekleştirilemeyen İlkyardım Güncelleme Eğitimleri İçin Ek Süre Uzatıldı

Covid-19 nedeniyle gerçekleştirilemeyen ilkyardım güncelleme eğitimleri için ek süre uzatıldı. Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından son yapılan duyuruda, 16.03.2020 tarihinden itibaren Covid-19 sebebiyle yapılamayan güncelleme eğitimleri ve OED eğitimi için 31.06.2022 tarihine sürenin uzatıldığını duyurdu. 16.03.2020 tarihinden itibaren yapılamayan güncelleme eğitimlerinin hangi tarihlerde yapılanabileceğini ve aynı sebeple güncellenemeyen sertifikaların hangi tarihe kadar geçerli kabul…

EKİPNET Geçici Kayıt Numaralarının Geçerliliği

EKİPNET Geçici Kayıt Numaralarının Geçerliliği İle İlgili Önemli Duyuru İSGKATİP’de yayınlandı. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında düzenlenecek periyodik kontrol raporları için 17 Haziran 2021 tarihi itibarıyla tüm Türkiye’de K ile başlayan kalıcı kayıt numarası ile periyodik kontrol raporu düzenleme zorunluluğu başlamıştır. Bu tarihten itibaren G ile başlayan geçici kayıt numaralarıyla düzenlenen periyodik kontrol…

OED Eğitimi İçin Son Tarih: 31.12.2021
|

OED Eğitimi İçin Son Tarih: 31.12.2021

İlkyardımcılar için zorunlu tutulan OED Eğitimi İçin Son Tarih: 31.12.2021 olarak belirlenmiştir. Mevcut ilkyardımcıların bu tarihe kadar bu eğitime katılıp sertifikalarına işletmeleri gerekmektedir. Aksi halde sertifikaları geçersiz sayılacaktır. Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) kalbe şok uygulamaya yarayan cihazlardır. Şok cihazı olarak da bilinir. Ani kalp durması sırasında göğse yapıştırılan pedler ve elektrotlar vasıtasıyla kalbe şok uygulamayı sağlar….

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

8/6/2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştir. MADDE 1 – 18/6/2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana…

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4825)

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19 Kasım 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Son yaşan orman yangınlarında büyük kayıplar verilmesiyle bu alanda eksikliklerin giderilmesi için yapılan yeni değişiklikler özellikle orman sınırında kurulan işyerlerini ilgilendirmektedir. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211120-13.pdf